Informace pro rodiče

UZAVŘENÍ MŠ z důvodu výskytu nákazy COVID – 19

Vážení rodiče,
 z důvodu rozhodnutí Hygienické stanice bude od zítra tj. 21.12.2020 – do neděle 03.01.2021 mateřská škola Dobrá uzavřena. Důvodem nejsou jen Vánoce, ale také karanténa mateřské školy.

Prosíme všechny rodiče, aby buď kontaktovali lékaře svého dítěte a neprodleně se dostavili na testy, nebo aby dítě dodržovalo karanténní dobu do neděle 03.01.2021.
Také Zákonné zástupce prosíme, aby byli obezřetní a sledovali zdravotní stav svých dětí. Na doporučení hygieny mají rodiče při změně zdravotního stavu dítěte okamžitě jednat. Taktéž musí každý zaměstnanec mateřské školy neprodleně reagovat při změně svého zdravotního stavu.

Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách. Pokud hygienická stanice nerozhodne jinak, školka se znovu otevře v pondělí 04.01.2021.

V Dobré 20.12.2020 Bc. Jana Maďová, ředitelka MŠ Dobrá