Veverky

Pedagogičtí pracovníci:
Bc. Petra Střížová
Bc. Dagmar Lukšíková

Veverky 2022/2023

Charakteristika třídy:

Celkový počet přijatých dětí je 27 ve věku 2-6, z toho je nově příchozích 12 dětí. Ve třídě je 12 děvčat a 15 chlapců

Věkové složení  5-6 let  13dětí

                            4-5 let   5dětí

                            3-4 let   8dětí

                            2-3 let   1dítě

TVP – S VEVERKOU  ČIPERKOU POZNÁVÁME LES

Motto:

Naše třída veverky

jsou to prima čiperky

do školky se těšíme

s radostí tam chodíme.

Třídní vzdělávací program je vypracován jako součást oblastí RVP PV a vychází ze školního vzdělávacího plánu „Rok stromů“

Celým rokem nás bude provázet Veverka Čiperka, se kterou společně  budeme posilovat pozitivní vztah k přírodě. Prostřednictvím této kamarádky, tak budeme plnit záměry, které jsme si stanovili v jednotlivých měsících.

Třídní vzdělávací program je rozdělen do 10 integrovaných bloků, které budeme postupně rozpracovávat do jednotlivých témat v týdenních plánech a doplňovat a konkretizovat s ohledem na cíle, kterých má být dosaženo.

Děti se můžou těšit na procházky do lesa, pozorování a učení stromů, hry a manipulace s přírodninami, různé pokusy.

 

Fotogalerie třídy Veverky