Světlušky

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Marie Kociánová
Mgr. Magdaléna Volná

SVĚTLUŠKY 2020/2021

Charakteristika třídy:

Třídu navštěvuje 26 dětí – 16 chlapců a 10 děvčat ve věku od 3 do 6 let

TVP Se světluškou za poznáním

Motivační báseň:

Haló, děti, pojďte sem!
Objevíme spolu zem.
Navštívíme v malé chvíli,
všechny zemské světadíly.

ZÁMĚR A CHARAKTERISTIKA TVP
Třídní vzdělávací program, je vypracován jako součást všech oblastí RVPPV a vychází ze školního vzdělávacího plánu: „Zpívej s námi“
Celým rokem nás bude provázet malá světluška, se kterou si společně posvítíme „na cestu za poznáním“. Prostřednictvím této kamarádky, tak budeme plnit záměry, které jsme si stanovili v jednotlivých měsících.
Během roku se také s naší světluškou vydáme do sedmi světadílů, které budeme společně objevovat a poznávat.
Obsah TVP souvisí se zpěvem, s pohybem, hrou na nástroje, rozvojem fantazie, rozvojem jemné i hrubé motoriky, rozvojem prožitkové tvořivosti, rozvojem řeči, výslovnosti, zrakového a sluchového vnímání, smyslu pro rytmus, pozornosti, paměti, logického myšlení, schopnosti rozlišování barev, geometrických tvarů, výtvarného projevu.
Spoluúčast rodičů
• Spolupráce s rodiči nastává ve výchovném procesu každodenně.
• Budeme příležitostně informovat rodiče o schopnostech dítěte, pokrocích v jejich rozvoji a zájmech nejen na poli hudební výchovy, ale ve všech dalších oblastech.
• Každý víkend bude mít někdo z dětí „světlušku“ doma a společně s rodiči zapíše do deníčku, co se světluškou o víkendu zažili.
světadíly.

 ZÁMĚR A CHARAKTERISTIKA TVP

Třídní vzdělávací program, je vypracován jako součást všech oblastí RVPPV a vychází ze školního vzdělávacího plánu: „Zpívej s námi“

Celým rokem nás bude provázet malá světluška, se kterou si společně posvítíme „na cestu za poznáním“. Prostřednictvím této kamarádky, tak budeme plnit záměry, které jsme si stanovili v jednotlivých měsících.

Během roku se také s naší světluškou vydáme do sedmi světadílů, které budeme společně objevovat a poznávat.

Obsah TVP souvisí se zpěvem, s pohybem, hrou na nástroje, rozvojem fantazie, rozvojem jemné i hrubé motoriky, rozvojem prožitkové tvořivosti, rozvojem řeči, výslovnosti, zrakového a sluchového vnímání, smyslu pro rytmus, pozornosti, paměti, logického myšlení, schopnosti rozlišování barev, geometrických tvarů, výtvarného projevu.

Spoluúčast rodičů

  • Spolupráce s rodiči nastává ve výchovném procesu každodenně.
  • Budeme příležitostně informovat rodiče o schopnostech dítěte, pokrocích v jejich rozvoji a zájmech nejen na poli hudební výchovy, ale ve všech dalších oblastech.
  • Každý víkend bude mít někdo z dětí „světlušku“ doma a společně s rodiči zapíše do deníčku, co se světluškou o víkendu zažili.

Fotogalerie třídy Světlušky