Berušky

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Drahomíra Dvořáčková
Bc. Romana Dudová 

BERUŠKY 2021/2022

Charakteristika třídy:

Třídu BERUŠKY navštěvuje v tomto školním roce 28 dětí ve věku od 2 do 6 let, z tohoto počtu je 7 předškoláků. V letošním školním roce máme celkem 7 nových dětí.

TVP Pějme píseň dokola, až beruška nás zavolá

Motto našeho TVP zní: „Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí…“

V letošním školním roce budeme s dětmi opět hodně zpívat, tancovat, hrát na nejrůznější hudební nástroje, vyrobíme si například i vlastní nástroje. K tomu využijeme „Muzikopohádky“ s mnoha zajímavými náměty na vlastní výrobu hudebního nástroje, děti se naučí nové písničky, které zakomponujeme do pohádky.

Fotogalerie třídy Berušky