Obecná charakteristika školy

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola má dvě budovy propojené chodbou. První budova byla otevřena 28. října v roce 1968, druhá budova byla přistavena v roce 1977. Nachází se v centru obce Dobrá. Je obklopena nejvýznamnějšími institucemi obce, budovami Obecního úřadu, Základní školy, Knihovnou a multifunkčním hřištěm.

Mateřská škola dětem nabízí vhodné vzdělávací prostředí v 7 prostorných, moderně vybavených třídách, které navštěvují děti zejména od 3 do 7 let, do výše kapacity. 

Mateřská škola má vlastní školní kuchyni. V budově MŠ se nachází pět výdejen. Pestrý jídelníček je denně obohacen i o dostatek ovoce a zeleniny v různé podobě a děti mají zajištěn celodenní pitný režim. Nejen k pohybovému, ale i k celkovému rozvoji dítěte, jeho učení a poznání rozlehlá školní zahrada. Tu tvoří rozmanité průlezky, houpačky, překážková dráha, dřevěný domeček, které díky udržovaným vzrostlým keřům a stromům mohou děti využívat po celý rok. Slouží také pro účely pořádání sportovních a kulturních akcí.

Kromě hlavní brány, sloužící hlavně pro zásobování, se využívá postranní branka. Ta umožňuje zrána a odpoledne, jednak vstup do areálu a jednak se jimi mohou děti vydat na vycházky, kde pozorují poklidnou přírodu v okolí řeky Moravy a přilehlých částí obce.