Medvídci

Pedagogičtí pracovníci:
Nikola Kohutová
Monika Kozlová

MEDVÍDCI 2022/2023

Charakteristika třídy:

V tomto školním roce třídu navštěvuje 28 dětí. Z toho 17 chlapců a 11 dívek. Děti jsou ve věku od 2-5 let Do třídy nastoupí všechny nové děti.

 

Název TVP: S medvídkem Brumlou, poznáváme stromy

Motto:

Když jsi smutný nezoufej, do medvídků utíkej.

Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi.

Zpíváme a tančíme, vše nové se učíme.

 

Po celý školní rok, nás bude provázet plyšový kamarád medvídek Brumla, který bude dětem nápomocen při řešení různých problémů v kolektivu či při hře.

Na začátku školního roku, se především zaměříme na adaptaci dětí, hygienické návyky a osvojení si třídních pravidel.

Našim hlavním cílem je začlenění dětí do kolektivu, aby respektovaly potřeby jiného dítěte, dělily se s ním o hračky a pomůcky. Dále rozvoj komunikativních dovedností u dítěte, rozvoj tvořivosti, fantazie, rozvoj jemné a hrubé motoriky aj..

Pro správný chod naší třídy budeme dbát na komunikaci a spolupráci s rodiči.

Budeme dělat také vše proto, aby děti chodily do školky rády a s úsměvem.

 

TVP vychází z RVP PV a ŠVP “Rok stromů“.

 

Fotogalerie třídy Medvídci