Doplňková činnost

HBITÝ JAZÝČEK

Děti si pomocí sluchových her a dechových cvičení procvičí sluchové vnímání a správné dýchání. Rozcvičí si jazýček, dolní čelist i rty, pravidelně budeme provádět gymnastiku mluvidel. Děti se postupně naučí napodobovat pohyby mluvidel potřebné ke správné artikulaci jednotlivých hlásek. Zároveň si s dětmi procvičíme grafická cvičení s doprovodnými říkadly, písničkami a rozpočítadly.

Vede: paní učitelka Mgr. Drahomíra Dvořáčková

Kdy: liché pondělí 15.00 – 15.45


KERAMIKA

Děti se naučí pracovat s hlínou, seznámí se s různými technikami modelování a dekorování. Modelování z keramické hlíny rozvíjí prostorové výtvarné cítění, jemnou motoriku prstů a  manuální zručnost. Při tvoření podporujeme rozvoj fantazie a představivosti. Děti zažijí radost z vlastnoručně vyrobeného výrobku.

Vedou: paní učitelky Bc.Romana Dudová, Bc.Dagmar Lukšíková

Kdy: sudé pondělí 14.30 – 15.30


TANEČKY

Kroužek je zaměřený na celkový pohybový a taneční rozvoj dítěte, na hudební cítění, koordinaci pohybu a prostorovou orientaci. Děti se budou učit vnímat rytmus v hudbě i ve svém těle. To, co se děti za školní rok naučí, uvidíte na některých akcích pořádané MŠ.

Vede: paní učitelka Mgr. Magdalena Volná

Kdy:  sudá středa 15.00 – 16.00


SBOREČEK – Dětský pěvecký sbor PAPRSEK

  • 45 minutový blok – osvojování a procvičování správného návyku dýchání, rozezpívání na různé lidové písně, rozvoj intonace, poznávání dirigentských gest, ale také schopnost soustředit se při různých vystoupeních.
  • Zpěv – skupinový, sólový, nejen písně lidové, ale také písně složitější – intonačně i rytmicky.
  • Hra na nástroje – děti zkouší hrát na orffovy nástroje, také se jimi doprovázejí

Vede: paní učitelka Mgr. Marie Kociánová

Kdy: středa 10.00 – 10.45


ANGLIČTINA

Vede: paní 

Kdy: čtvrtek 14.30 – 15:15