Sovičky

Pedagogičtí pracovníci:
Eva Kavková – zástupce ředitelky MŠ
Bc. Jitka Drabinová

SOVIČKY 2022/2023

Charakteristika třídy:

Ve třídě Sovičky je zapsáno 26 předškolních dětí, 16 chlapců a 10 děvčat, z toho 2 děti s OŠD a 1 chlapec  s podporou asistenta pedagoga

TVP Tajemství moudrých stromů

Příběhy stromů a dalších obyvatel lesa v knihách, písničky a básně s touto tématikou budou děti provázet po celý školní rok. Stanou se motivací k různorodým aktivitám a činnostem a zajistí přístupnou a hravou formu rozvoje ve všech oblastech vzdělávání. Budou průvodcem dětí ve světě přírody i na cestě za poznáním, získáním schopností, znalostí a dovedností důležitých pro život. Děti se můžou těšit na vycházky do lesa, na pozorování stromů, na sběr, hry a manipulaci s přírodninami, na různé pokusy a objevování zajímavých informací, nejen o stromech, ale o všem, co s nimi souvisí.

Našim záměrem je, aby osvojení vědomostí o životě stromů, poznávání a pochopení jejich jedinečnosti a významu pro přírodu i pro člověka, hledání vzájemných souvislostí a přiblížení života stromu životu člověka bylo cestou k vytvoření pozitivního vztahu dětí k přírodě, k místu kde žijeme. Aby přivedlo děti k uvědomění, že každý z nás je součástí přírody a okolního světa, a pomohlo vytvořit základy odpovědného přístupu k přírodě, k lidem, k životu, ke světu.

Fotogalerie třídy Sovičky