Sovičky

Pedagogičtí pracovníci:
Eva Kavková – zástupce ředitelky MŠ
Bc. Jitka Drabinová

SOVIČKY 2021/2022

Charakteristika třídy:

Ve třídě Sovičky je zapsáno 26 předškolních dětí, 16 děvčat a 10 chlapců, z toho 7 dětí s OŠD.

TVP Celý rok s písničkou s naší sovičkou

Na děti čeká nová kamarádka plyšová sova Rozárka, která nás bude provázet celým rokem

HLAVNÍ CÍLE TVP:                                                                               

  • Zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení
  • Prohlubování toho, co se děti již naučily
  • Vzbudit zájem a zvídavost při učení nových věcí
  • Přizpůsobit se individuálním zvláštnostem dětí
  • Rozvíjet čtenářskou a předmatematickou gramotnost
  • Připravit děti na přechod do ZŠ – podpořit rozvoj školní zralosti a připravenosti
  • Exkurze, vycházky, výlety za poznáním

Fotogalerie třídy Sovičky