Sovičky

Pedagogičtí pracovníci:
Eva Kavková – zástupce ředitelky MŠ
Bc. Jitka Drabinová

SOVIČKY 2023/2024

Třídu Soviček navštěvuje v letošním školním roce 28 dětí. Z toho 12 děvčat, 16 chlapců. 

Charakteristika třídy:

CO SI STROMY ŠEPTAJÍ

Pohádky z knihy Pohádky z lesa – co si stromy šeptají, budou otevírat témata jednotlivých integrovaných bloků. Kromě těchto pohádek budou děti po celý rok provázet příběhy stromů a dalších obyvatel lesa v knihách, písničky a básně s touto tématikou. Budou pro nás inspirací k různorodým aktivitám a činnostem a zajistí přístupnou a hravou formu rozvoje ve všech oblastech vzdělávání. Budou průvodcem dětí ve světě přírody i na cestě za poznáním, získáním schopností, znalostí a dovedností důležitých pro život. Děti se můžou těšit na vycházky do lesa, na pozorování stromů, na sběr, hry a manipulaci s přírodninami, na různé pokusy a objevování zajímavých informací, nejen o stromech, ale o všem, co s nimi souvisí. Našim záměrem je vytvoření pozitivního vztahu dětí k přírodě, k místu kde žijeme, aby děti vnímaly, že každý z nás je součástí přírody a okolního světa.