Zajíčci

Pedagogičtí pracovníci:
Lenka Tvrdá
Ivana Vojkůvková

 

Třídní vzdělávací plán pro letošní rok nese název „Pomáháme dětem růst

Motto – Kamarády kolem sebe mám, to je dobře, že nejsem sám.         

Třída Zajíčci 2023/24 – charakteristika třídy :

Třídní vzdělávací plán vychází ze Školního vzdělávacího programu „Rok stromů“, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

V tomto školním roce budeme pracovat s 28 dětmi, z toho je 11 děvčátek a 17 chlapců ve věkovém složení :

5 – 6 leté – 5 dětí

4 – 5 leté – 7 dětí

3 – 4 leté – 10 dětí

2 – 3 leté – 6 dětí

Třídní vzdělávací plán je tvořen jednotlivými integrovanými bloky, které obsahují 3 až 5 podtémat. V letošním roce jsme přidali na každý měsíc jednu píseň, která svým obsahem koresponduje s třídním vzdělávacím programem. Témata jsou přizpůsobena potřebám dětí, tak, abychom je společně vedly k přirozenému a zdravému rozvoji jejich osobnosti. Vzhledem k nutnosti reagovat na aktuální situace ( akce školky )  se třídní plán může doplňovat nebo pozměnit. Součásti TVP jsou rovněž cíle Minimálního preventivního programu a cíle Zdravé abecedy.

V letošním školním roce máme také děti předškolního věku, které budeme připravovat na zdárný vstup do 1. třídy Základní školy.

Se všemi dětmi budeme společně pracovat na tom, aby jejich pobyt v Mš byl radostný, plný zajímavých činností a aktivit. Naším cílem je děti rozvíjet po stránce tělesné i duševní a záleží nám na tom, aby děti do školky chodily rády, cítily pocit bezpečí a důvěry.

Děti povedeme k samostatnosti ( oblékání, obsluha u jídla, toaleta ) a budeme prohlubovat hygienické a morální návyky ( pozdravit, požádat, poděkovat, domluvit se s kamarádem i dospělým, respektovat pravidla třídy ) Dále chceme děti vést v souladu s TVP k lásce k přírodě, ke zdravému způsobu života a ekologii.

I letos budeme používat náš sešit „Zážitníček“, který si děti braly na víkend domů a s pomocí rodičů do něj psaly nebo kreslily obrázek, ale také lepily fotky :-). Vše jsme si pak společně prohlíželi, četli, povídali a vzpomínali .