Zajíčci

Pedagogičtí pracovníci:
Lenka Tvrdá
Ivana Vojkůvková

 

Třídní vzdělávací plán pro letošní rok nese název „Pomáháme dětem růst

Motto – Kamarády kolem sebe mám, to je dobře, že nejsem sám.         

Třída Zajíčci 2022/23 – charakteristika třídy :

Třídní vzdělávací plán vychází ze Školního vzdělávacího programu „Rok stromů“, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

V tomto školním roce budeme pracovat s 28 dětmi, z toho je 13 děvčátek a 15 chlapců ve věkovém složení :

4 – 5 leté – 15 dětí

3 – 4 leté – 8 dětí

2 – 3 leté – 5 dětí

Třídní vzdělávací plán je tvořen jednotlivými integrovanými bloky, které obsahují 3 až 5 podtémat. Témata jsou přizpůsobena potřebám dětí, tak, abychom je společně vedly k přirozenému a zdravému rozvoji jejich osobnosti. Vzhledem k nutnosti reagovat na aktuální situace ( akce školky )  se třídní plán může doplňovat nebo pozměnit. Do TVP  jsme rovněž zařadili cíle Minimálního preventivního programu a cíle Zdravé abecedy. Všechny své výrobky si děti budou odnášet domů, výkresy jim budeme zakládat do složky, kterou dostanou na konci školního roku, aby rodiče měli památku 🙂

Letošní školní rok není ve třídě Zajíčci žádné dítě předškolního věku, nastupují děti 2, 3, 4 leté. Budeme společně pracovat na tom, aby program pro děti byl radostný, plný zajímavých činností a aktivit. Bude je rozvíjet po stránce tělesné i duševní. Záleží nám, aby děti do školky chodily rády, cítily pocit bezpečí a věděly, že nám můžou důvěřovat. Budeme pracovat na podpoře dobré komunikace mezi – dítě – dospělý, dítě -dítě. Je pro nás důležité, co dítě prožívá, co cítí…… Děti povedeme k samostatnosti ( oblékání, obsluha u jídla, příbor ), dokázat si říct o pomoc, hygienické návyky. Povedeme je k lásce k přírodě, zvířatům a především k lidem, k touze po poznání a učení se novým věcem, k lásce ke knihám, hudbě, lidovým tradicím, zdravému způsobu života, k pohybu, sportu a potřebě pomáhat druhým.

I letos budeme používat náš sešit „Zážitníček“, který si děti braly na víkend domů a s pomocí rodičů do něj psaly nebo kreslily obrázek, ale také lepily fotky :-). Vše jsme si pak společně prohlíželi, četli, povídali a vzpomínali .

Fotogalerie třídy Zajíčci