Informace pro rodiče

PF 2021

PF 2021

 

Pomalu uzavíráme rok 2020.

V tomto roce jsme jistě čelili novým výzvám…

Ty nás posílily a posunuly…

Dovolte, abychom nám Všem popřáli

do Nového roku 2021:

 

Mějme srdce otevřená pro druhé

a buďme si navzájem oporou.  

Ať je pro nás nový rok rokem klidným

a plným radosti a pohody.

 

Zaměstnanci MŠ Dobrá