Žabičky

Pedagogičtí pracovníci:
Kateřina Baláž

Petra Gajdošová

ŽABIČKY 2023/2024

Charakteristika třídy:

Ve třídě je zapsáno 15 dětí, z toho 5 dívek a 10 chlapců ve věkovém rozmezí 3 – 5let.

Třída Žabičky je uspořádána do center aktivit – tzv. pracovních koutků. Cílem a snahou je připravit dětem prostor pro nacházení dostatku nápadů, inspirací, materiálů a pomůcek potřebných pro jejich zdravý rozvoj.

V malých skupinkách děti vykonávají všechny své činnosti, což jim umožňuje možnost rozvoje přirozené komunikace, slovní zásoby, samostatného rozhodování, učení se pomáhat ostatním, rozhodování se a řešení situací.

Výchovně vzdělávací proces je volen zábavnou a hravou formou. Výběr aktivit či metod je přizpůsobován jednotlivým věkovým skupinám.

Děti jsou vedeny k vzájemné spolupráci, samostatnosti. Učení se pro ně tímto stává hrou.