Kontakty

Vedení školy

Mateřská škola Dobrá,Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51

Ředitelka MŠ – Mgr. Jana Maďová

Zástupkyně ředitelky MŠ – Eva Kavková

Hospodářka MŠ – Daniela Adámková

Vedoucí školní jídelny – Jana Chromcová

Telefonní kontakt do MŠ – 558 641 006

e-mail mateřské školy -msdobra@msdobra.cz

e-mail jídelna – jidelna@msdobra.cz


Důležitá čísla:

ředitelka MŠ – 777 844 285

hospodářka MŠ – 730 151 229

vedoucí školní jídelny – 734 233 861

ředitelka MŠ a hospodářka MŠ – 558 641 006 /1

vedoucí jídleny – 558 641 006 /2

třída Světlušky – 558 641 006 /3

třída Berušky – 558 641 006 /4

třída Medvídci – 558 641 006 /5

třída Sovičky – 558 641 006 /6

třída Žabičky – 558 641 006 /7

 

Pedagogičtí zaměstnanci

Světlušky
Mgr. Magdaléna Volná
Mgr. Marie Kociánová

Berušky
Mgr. Drahomíra Dvořáčková
Bc. Romana Dudová

Žabičky
Mgr.Jana Maďová
Vladislava Zajacová
Jana Sára Kogutová – asistent pedagoga

Sovičky
Eva Kavková
Bc. Jitka Drabinová
Marcela Bělešová – asistent pedagoga

Medvídci
Lenka Tvrdá
Ivana Vojkůvková

Motýlci
Bc. Petra Střížová – vedoucí učitelka
Bc. Dagmar Lukšíková

Provozní zaměstnanci

Daniela Adámková – hospodářka školy
Pavla Fojtíková – uklízečka
Pavla Kaletová – uklízečka
Lenka Muroňová – uklízečka
Jana Pastrňáková – uklízečka

Kuchyně

Jana Chromcová – vedoucí jídelny
Drahomíra Kovalčíková – kuchařka
Iveta Szopová – kuchařka