Informace pro rodiče

Podmínky otevření MŠ – podpořeno MŠMT – nutno přečíst celý příspěvek

Vážení zákonní zástupci dětí Naší MŠ.

Dne 30. 04. 2020 vydalo ministerstvo zdravotnictví výjimky z povinnosti nošení roušek. Tato výjimka se nově také rozšiřuje na děti do sedmi let v MŠ a dětských skupinách v době, kdy pobývají v prostorech mateřské školy nebo dětské skupiny, a to vnitřních i vnějších.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy také vydal dokument provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020. Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Tento dokument stanovuje pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

  • Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

      — Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

  • Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

— Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

  • V prostorách mateřské školy:

— Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

— Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.) Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

 

Při první návštěvě MŠ po otevření bude zákonný zástupce dítěte docházejícího do MŠ podepisovat dokument – čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Pokud máte zájem o docházku dítěte v MŠ po znovuotevření, nahlaste prosím dítě minimálně den předem v dopoledních hodinách buď telefonicky do jídelny, nebo na e-mail MŠ.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.