Informace pro rodiče

UZAVŘENÍ MŠ z důvodu výskytu nákazy COVID-19

Vážení rodiče,

z důvodu rozhodnutí Hygienické stanice o karanténě bude od pondělí 1.listopadu 2021 – do pátku 5.listopadu 2021 Mateřská škola Dobrá uzavřena z důvodu širšího výskytu nemoci COVID-19.

V pondělí budou zákonným zástupcům dětí rozeslány podrobné informace týkající se karantény a závěrečného PCR testu.

Zákonné zástupce prosíme, aby byli obezřetní a sledovali zdravotní stav svých dětí. Na doporučení hygieny mají rodiče při změně zdravotního stavu dítěte okamžitě jednat. Taktéž musí každý zaměstnanec mateřské školy neprodleně reagovat při změně svého zdravotního stavu.

Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách. Pokud hygienická stanice nerozhodne jinak, školka se znovu otevře v pondělí 8. listopadu 2021

V tomto týdnu bude zrušen jak plavecký kurz, tak všechny kroužky.

V Dobré 30.10.2021

Bc. Jana Maďová, ředitelka MŠ Dobrá