Informace pro rodiče

Úhrada školného za měsíc BŘEZEN 2021

Vážení rodiče, případné platby za měsíc březen budou vybrány až v měsíci dubnu, podle toho, kdy nás stát otevře. 

Školné bude kráceno poměrnou částkou podle počtu dnů, ve kterých bude MŠ uzavřena.