Informace pro rodiče

PF 2022

Vážení přátelé mateřské školy, vedení obce Dobrá, zákonní zástupci našich dětí

 

Všem chci moc poděkovat za různorodou podporu, za spolupráci a za lidský přístup.

 

Dovolte mi, abych nám Všem jménem zaměstnanců a dětí MŠ popřála do dalšího roku jediné:

„Aby náš vnitřní pokoj byl silnější, než hluk tohoto světa…“

 

Bc. Jana Maďová, ředitelka MŠ                                  PF 2022