Informace pro rodiče

01. 09. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny nám uběhly jako voda a my se můžeme společně těšit na první dny v naší mateřské škole, začínáme 1. 9. 2021. Doufáme, že jste si prázdniny užili ve zdraví a bez úrazů. Že jste načerpali spousty nových sil a sluníčkovou náladu. 

Pro někoho bude nástup jednodušší, pro druhé to můžou být náročnější dny 🙂 Společnými silami to dozajista zvládneme. Doporučujeme se zaměřit na prvních 14 dní docházky, kdy není radno nic uspěchat, zejména u nových dětí (doporučujeme vyzvedávání po obědě). Komunikujte, prosím, se svou paní učitelkou tak, ať jsou všechny tři strany spokojeny (dítě-rodič-učitelka). Stáváme se partnery ve výchově vašich dětí, ale bez komunikace to půjde stěží. Je samozřejmostí, že jste ve třídách vítáni, ideálně s myšlenkou na Covid-19 a tím i uzpůsobenému času samotného pobytu ve třídě (po nezbytně nutnou dobu). Tento pobyt je individuální podle domluvy s třídními učitelkami. 

COVIDOVÉ OPATŘENÍ: 

Respirátory:

  • Aktuálně JSOU v mateřské škole povinné, výjimku mají děti a pedagogové z MŠ. Prosíme o dodržování, děkujeme.

Testování dětí na Covid-19:

  • Netestujeme 

Příznak Covid-19:

  • Jakmile zjistíme možný příznak infekce u Vašeho dítěte (např. kašel, dušnost, teplota apod.), zajistíme izolaci a ihned voláme rodiče s prosbou řešení situace (případně oslovíme přímo v šatně při převlékání dítěte s rodičem). V případě, že Vaše dítě trpí alergií, prosíme o lékařskou zprávu, že tomu tak skutečně je, případně jen Vaše čestné prohlášení, že se jedná o alergickou reakci, nikoliv příznak virového onemocnění.

Děkujeme za spolupráci, tým MŠ Dobrá