Světlušky

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Marie Kociánová
Mgr. Magdaléna Volná

SVĚTLUŠKY 2020/2021

Charakteristika třídy:

Ve třídě Světlušky je zapsáno 

TVP Světluško, posviť mi na cestu

MY JSME MALÉ SVĚTLUŠKY,

BUDEM SVÍTIT ÚSMĚVEM,

TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY,

TAM SI VŠECHNO UŽIJEM!

Celým rokem nás bude provázet malá světluška, se kterou si společně posvítíme „na cestu za poznáním“. Prostřednictvím této kamarádky, tak budeme plnit záměry, které jsme si stanovili v jednotlivých měsících.

Obsah TVP souvisí se zpěvem, s pohybem, hrou na nástroje, rozvojem fantazie, rozvojem jemné i hrubé motoriky, rozvojem prožitkové tvořivosti, rozvojem řeči, výslovnosti, zrakového a sluchového vnímání, smyslu pro rytmus, pozornosti, paměti, logického myšlení, schopnosti rozlišování barev, geometrických tvarů, výtvarného projevu.

Spoluúčast rodičů

  • Spolupráce s rodiči nastává ve výchovném procesu každodenně.
  • Budeme příležitostně informovat rodiče o schopnostech dítěte, pokrocích v jejich rozvoji a zájmech nejen na poli hudební výchovy, ale ve všech dalších oblastech.
  • Každý víkend bude mít někdo z dětí „světlušku“ doma a společně s rodiči zapíše do deníčku, co se světluškou o víkendu zažili.

Fotogalerie třídy Světlušky