Vedení školy

Mateřská škola Dobrá,Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51

Ředitelka MŠ – Bc. Jana Maďová

Zástupkyně ředitelky MŠ – Eva Kavková

Hospodářka MŠ – Daniela Adámková

Vedoucí školní jídelny – Jana Chromcová

Telefonní kontakt do MŠ – 558 641 006

e-mail mateřské školy -msdobra@msdobra.cz

e-mail jídelna – jidelna@msdobra.cz


Důležitá čísla:

ředitelka MŠ – 777 844 285

hospodářka MŠ – 730 151 229

vedoucí školní jídelny – 734 233 861

třída Motýlci – 734 233 862

ředitelka MŠ a hospodářka MŠ – 558 641 006 /1

vedoucí jídleny – 558 641 006 /2

třída Sluníčka – 558 641 006 /3

třída Broučci – 558 641 006 /4

třída Včeličky – 558 641 006 /5

třída Delfínci – 558 641 006 /6

třída Koťátka – 558 641 006 /7

 

Pedagogičtí zaměstnanci

Sluníčka
Alena Gorgolová
Mgr. Marie Kociánová

Broučci
Mgr. Drahomíra Dvořáčková
Mgr. Magdaléna Volná

Koťátka
Bc.Jana Maďová
Mgr. Leona Polášková
Marcela Bělešová- chůva

Delfínci
Mgr. Ludmila Sikorová
Eva Kavková
Miroslava Bouchnerová- asistent pedagoga

Včeličky
Lenka Tvrdá
Bc. Dagmar Lukšíková

Motýlci
Ivana Vojkůvková – vedoucí učitelka
Michaela Sloupenská

Provozní zaměstnanci

Daniela Adámková – hospodářka školy
Jana Pastrňáková – uklízečka
Renáta Rašovská – uklízečka
Lenka Muroňová – uklízečka

Kuchyně

Jana Chromcová – vedoucí jídelny
Silvie Hodrová – kuchařka
Lena Klimková – kuchařka