MŠ Dobrá s účinností od 1.9.2016 mění číslo účtu pro stravné a školné. Prosíme rodiče, aby ve svých bankách dali nové souhlasy k inkasu. nové č.účtu FIO banka  2300994050/2010.

MŠ Dobrá soutěží!!

dne . Zařazeno do MŠ Dobrá - Informace

MŠ Dobrá se ve školním roce 2016/2017 zapojila do soutěže „Soutěž s panem Popelou“.

Ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

Prosíme o zapojení do soutěže všechny rodiče s dětmi.

Úkolem je během školního roku nasbírat co největší množství papíru a plastu.

Stačí shromažďovat ve svých domácnostech papíry a plasty, které nám do MŠ přinesete v termínech, kdy budeme mít k dispozici kontejnery.

 

TAK HURÁ DO SBÍRÁNÍ!!

Organizace 2016-2017

dne . Zařazeno do MŠ Dobrá - Informace

Vážení zákonní zástupci, školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016. Seznamy dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích a na šatnách. Provozní doba MŠ je denně od 6:30 do 16:30, provoz třídy Motýlci je denně od 6:30 do 16:00. Všechny další informace dostanete od pedagogů na jednotlivých třídách a na první třídní schůzce v průběhu měsíce září.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 ( v tento den bude MŠ uzavřena) a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy
6. 2. - 12. 2.2017 Frýdek - Místek


 

Adresa

Mateřská škola Dobrá, Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51
Ředitelka MŠ – Mgr. Jana Bódisová
tel. 558 641 006
email: msdobra@seznam.cz

trava