Žabičky

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY ŽABIČKY

Pedagogičtí pracovníci:

Bc. Jana Maďová (ředitelka MŠ)
Vladislava Zajacová

Rok s kocourkem Modroočkem

Základem tvorby třídního vzdělávacího programu na školní rok 2018/2019 je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a školní vzdělávací plán s názvem „Krok za krokem“.

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2018/2019 je vypracován na téma „Rok s kocourkem Modroočkem.“

Kocourek Modroočko bude děti po celý rok provázet a pomáhat jim zvládat témata v rámci jednotlivých bloků. Stane se jejich dobrým kamarádem, který jim bude pomáhat při adaptaci v MŠ, bude s dětmi objevovat a bádat. Stane se třídním maskotem, kterého si děti budou moci brát o víkendu domů a zapisovat své zážitky do deníčku, stejně jako si psal Modroočko.

Téma bude podpořeno také knížkou, písněmi na CD a pohádkami.

Budeme se snažit nově příchozím dětem usnadnit vstup do mateřské školy, rozvíjet přátelské vztahy v kolektivu, naučit se vzájemně respektovat.

Děti budeme podporovat co nejvíce v přirozeném pohybu a při hrách, neboť ta je pro nejmenší děti velmi důležitá. Proto máme také naši hernu vybaveny hračkami, které děti rozvíjí a jsou zajímavé.

Důraz bude kladen na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na rozvoj slovní zásoby, budeme si zpívat, rytmizovat, učit se jednoduché říkanky.

Cílem třídy Koťátek je, aby se zde děti cítily dobře, aby se do třídy mezi kamarády rády vracely, aby ve třídě panovala klidná a důvěrná atmosféra, kterou děti tolik potřebují.