Včeličky

Pedagogičtí pracovníci:
Lenka Tvrdá
Bc.Dagmar Lukšíková

Třída včelky je i v tomto školním roce heterogenní, s počtem 28 dětí, 16 děvčat a 12 chlapců. Z toho jsou 2 děti 5-6 leté, 5 dětí 4-5 letých, 19 dětí 3-4 letých a 2 děti jsou 2-3 leté.

Stejně jako v minulém roce bychom chtěli s dětmi pracovat v centrech aktivit, pro která je přizpůsobena třída i herna.

Centra aktivit – pracovní koutky, poskytují dětem podmínky pro integrované učení. Chceme, aby v nich děti nacházely dostatek prostoru, nápadů a pomůcek pro svůj rozvoj, dokázaly se domluvit s kamarády, učily se od sebe navzájem, dokázaly projevit kreativitu a fantazii.

Cestujeme s autíčkem

Maskotem nám v letošním roce bude roztomilé autíčko, které bude děti provázet integrovanými bloky po celý rok. Cestou si budou děti osvojovat zásady ekologické a dopravní výchovy, seznámí se se světem, který je obklopuje. Naše třída se také zapojí do oslav 50. Výročí založení MŠ, společně nacvičíme a předvedeme rodičům i široké veřejnosti pohádku „O veliké řepě“.

Naše motto:

My jsme kluci, my jsme holky,

Co chodí do třídy včelky.

Povozí nás maličko,

Roztomilé autíčko.

Po zahradě, po světě,

Po té naší planetě.“

Chceme, aby byly děti samostatné, sebevědomé a uvědomovaly si odpovědnost za své chování ve vztahu k sobě i k ostatním. Našim cílem je, aby se v MŠ cítily bezpečně, byly šťastné a spokojené, zažily pocit úspěchu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *