Třída Včeličky

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY VČELIČKY
 Pedagogičtí pracovníci:
Lenka Tvrdá
Bc.Michaela Harvišová

Charakteristika třídy Včeličky na rok 2017/2018

Název třídního vzdělávacího programu: Rok se sovou Rozárkou

Sova je od nepaměti symbolem moudrosti a vzdělanosti a je také hrdinou mnoha pohádek a bajek. Právě proto je sovička Rozárka naší motivační postavou, která bude děti doprovázet celý školní rok. Společně prožijeme zajímavé chvíle při hrách a činnostech, které rozvíjí dětskou fantazii, hru, uvažování, logické myšlení, psaní a kreslení, ale i pohybovou stránku každého z nás. Budeme se snažit, aby naše děti uznávaly moudrost a vzdělanost, byly zvídavé a toužily po nových vědomostech, dokázali ocenit znalosti ostatních.

Naše motto: My jsme třída Včelky, nechytáme lelky. O všem, co náš zajímá, Rozárka nám povídá.

Cílem třídního vzdělávacího programu je zprostředkovat dětem náhled na svět okolo nich, budeme rozvíjet poznatky ve všech oblastech a směrech. Vzhledem k tomu, že je třída heterogenní, budeme dbát na možnosti a potřeby dětí jednotlivých věkových skupin. Zaměříme se na to, abychom nově příchozím dětem usnadnili vstup do mateřské školy, sjednotili kolektiv třídy. Budeme rozvíjet navazování vztahů a komunikativních dovedností.

Společně budeme poznávat přírodu ve všech ročních obdobích, změny, které se v přírodě odehrávají během celého roku, seznámíme děti s počasím a jeho proměnami. Přiblížíme dětem svět zvířat, a zaměříme se také na ochranu životního prostředí.

Povedeme děti ke zdravému životnímu stylu, děti se seznámí s poznatky o svém těle, jeho zdraví a psychické pohodě. Ukážeme dětem různé pohybové aktivity, které přispívají k fyzickému zdraví. Pohyb budeme zařazovat každodenně jako součást celoškolního zaměření. Všechny činnosti budeme plánovat do týdenního přehledu.

Naší snahou bude rozvíjet a podporovat samostatnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, vést děti k uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to společně ve spolupráci s rodiči. V neposlední řadě budeme posilovat lásku k rodině, matce, ostatním členům rodiny. Zaměříme s také na dodržování společenských pravidel.

Chceme, aby de děti cítily bezpečně a zažily pocit úspěchu, byly šťastné a spokojené.

 

Vytisknout E-mail

ADRESA

Mateřská škola Dobrá, Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51
Ředitelka MŠ – Bc. Jana Maďová
tel. 558 641 006
email: msdobra@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRÁ

logo