Sluníčko

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Marie Kociánová
Alena Gorgolová

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2018/2019 

Motivační název TVP:
„MY JSME JEDNA SLUNÍČKOVÁ KAPELA“
…ať nás to tu spolu baví… 
…a moc pěkně nám to ladí“

Motivační píseň:
„Pějme píseň dokola,
my jsme jedna kapela.
Pějme píseň krásně,
každý den s ní začne!
Pěje píseň dokola
sluníčková kapela!“

ZÁMĚR A CHARAKTERISTIKA TVP
Třídní vzdělávací program „My jsme jedna kapela“, je vypracován jako součást všech oblastí RVPPV a vychází ze školního vzdělávacího plánu – „Krok za krokem“
RVP pro předškolní vzdělávání nám dává prostor k propojování jednotlivých hudebních aktivit i ve spojitosti s mimohudebními činnostmi v tzv. tradičním i novém pojetí vedení hudebních aktivit.
„My jsme jedna kapela“ – motivační námět nám umožňuje připravit pro děti co nejpestřejší vzdělávací nabídky tak, aby byly splněny nejen výchovné záměry, ale také přání dětí a očekávání rodičů.
Obsah TVP souvisí se zpěvem, s pohybem, hrou na nástroje, rozvojem fantazie, rozvojem jemné i hrubé motoriky, rozvojem prožitkové tvořivosti, rozvojem řeči, výslovnosti, zrakového a sluchového vnímání, smyslu pro rytmus, pozornosti, paměti, logického myšlení, schopnosti rozlišování barev, geometrických tvarů, výtvarného projevu.

 • Promyšlenými, konkrétními hudebními činnostmi budeme děti motivovat k jejich osobnímu růstu a k výchově jejich osobnosti. Každá z hudebních činností k danému tématu bude disponovat světem posloupností.
 • Aby byla naše práce opravdu kvalitní a pro děti přínosná, budeme uplatňovat ve všech aktivitách během dnů zásady tzv. „Metodického řádu“ (dokonale zvládnuté metodické znalosti k vedení hudebních činností, prostudovaná publikace – „Hudební činnosti v předškolním vzdělávání“ – Mgr. Marie Lišková.
  Pomůcky – chytrá tužka – „Zpívanky 1., 2., dětské hudební (Orffeové) nástroje, barevné kameny, plechovky – jako bubínky, skákací míče (bubínky), kvalitní maňásky apod.
  Denní program v MŠ bude součástí pravidelného řádu, avšak bude flexibilní z hlediska aktuálnosti. Jestliže budou mít děti chuť zpívat – budeme zpívat, případně některé činnosti vhodně propojíme např. zpěv + kreslení, zpěv + pohyb, tanec, zpěv + námětové hry, zpěv + pobyt venku, zpěv + uspávanky, zpěv + melodizace – rozhovory.
 • Spontánní dětské aktivity hudební, v níž děti mohou projevovat své emoce, budou součástí celodenního programu. Naprosto nezbytné bude časté opakování již naučených písní, tanců, hudebně pohybových improvizací. Opakování se budeme věnovat kdykoliv v průběhu dne v tzv. hudebních chvilkách (např. zpěv takových písní, které nebudou souviset s konkrétním tématem daného dne, týdne, měsíce). Během dne nebudeme odmítat ani spontánní potřebu dětí zatančit si, zazpívat, poslechnout oblíbenou skladbu. Hudební činnosti budou předmětem mezi klidovými a dynamickými činnostmi.Spoluúčast rodičů
  • Spolupráce s rodiči nastává ve výchovném procesu každodenně.
  • Když děti např. naučíme novou píseň, rodiče by měli náš hudebně-výchovný záměr podporovat – vyslechnout zpěv dítěte, pochválit dítě za snahu, hezké provedení, píseň si společně s dítětem zazpívat.
  • Budeme příležitostně informovat rodiče o schopnostech dítěte, pokrocích v jejich rozvoji a zájmech nejen na poli hudební výchovy, ale ve všech dalších oblastech.
  • Podle aktuálních možností zprostředkujeme pro děti „Hudební koncert“ (Lidová škola umění F-M).
  • V neposlední řadě budou mít rodiče možnost podílet se na materiálním vybavení třídy.

Velkou součástí našeho Třídního vzdělávacího programu, bude také pohádka: „O Červené Karkulce“ Proč? Odpověď se dozvíte, již brzy 🙂 Těšíme se na Vás 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *