Hbitý jazýček

Děti si pomocí sluchových her a dechových cvičení procvičí sluchové vnímání a správné dýchání. Rozcvičí si jazýček, dolní čelist i rty, pravidelně budeme provádět gymnastiku mluvidel. Děti se postupně naučí napodobovat pohyby mluvidel potřebné ke správné artikulaci jednotlivých hlásek. Zároveň si s dětmi procvičíme grafická cvičení s doprovodnými říkadly, písničkami a rozpočítadly.

Vede: Paní učitelka Mgr. Drahomíra Dvořáčková

Termín: každé sudé pondělí 15.00- 15.45

Cena: 350 Kč/pololetí

Výtvarka 1

Výtvarná výchova pro děti zábavnou formou.

Vede: Mgr. L. Polášková

Termín: každý sudý čtvrtek 15.00- 15.45

Cena: 400 Kč/pololetí

Výtvarka 2

Výtvarná výchova pro děti zábavnou formou.

Vede: Mgr. L. Polášková

Termín: každý lichý čtvrtek 15.00- 15.45

Cena: 450 Kč/pololetí

Sboreček

„Paprsek úsměvu, lásky, radostí i dětských starostí“.

Dětský pěvecký sbor Paprsek vznikl v roce 2013, kdy také prezentuje Mateřskou školu Dobrá na různých akcích a vystoupeních. Na každém vystoupení můžete spolu s dětmi a paní učitelkami vidět malého roztomilého maskota „Paprska“.

Jak probíhá zkouška pěveckého sboru?

  • Dechová cvičení – děti rozšiřují svůj hlasový rozsah pomocí cvičení k rozezpívání, ale také si osvojují správné dýchání při zpěvu (nádech do bříška, prodlužování výdechové fáze, dodržování nádechu po frázích – dětem přiměřených) a artikulaci.
  • Učí se vnímat – hudbu, klavírní doprovod, dirigentská gesta a správně na něj reagovat, rozvíjí se jejich estetické cítění a společenské a kulturní dovednosti – při vystoupení na veřejnosti. Děti získávají povědomí o notách, znaménkách – vše je na světě stejné.
  • Zpěv – skupinový, sólový, zařazujeme nejen písně lidové, ale také písně složitější – intonačně i rytmicky.
  • Hra na nástroje – děti zkouší hrát na Orffeovy a jiné dřevěné nástroje, také se jimi doprovázejí.
  • Sladění pohybů se zpěvem – některé písně děti také doprovází pohybem, tancem (samostatným, ve dvojici i s celou skupinou).

Vede: Mgr. Marie Kociánová

Termín: středa 10.00-10.45

Baby-Judo

Kroužek bude probíhat v tělocvičně ZŠ. MŠ zajistí převedení dětí do tělocvičny. Rodiče si děti po ukončení kroužku vyzvednou v tělocvičně.

Vede: trenérka paní Pavla Pröllová

Termín: úterý 14.15 – 15.00 hod

Cena: 1250 Kč/pololetí

Angličtina 1

Vede: FACE 2 FACE

Termín: pátek 15.15.-16.00

Cena: 1340 Kč/pololetí + 200 Kniha

Angličtina 2

Vede: FACE 2 FACE

Termín: středa 15.15.-16.00

Cena: 1340 Kč/pololetí + 200 Kniha

Tanečky

Vede: Mgr. Magdaléna Volná

Termín: liché úterý 15:00 – 15:45

Cena: 400 Kč/ pololetí