Třída Koťátka

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY KOŤÁTKA

Pedagogičtí pracovníci:

Bc. Jana Maďová
Bc. Kateřina Tošenovská


FOTOGALERIE NA >>RAJCE.IDNES.CZ<< TŘÍDY KOŤÁTKA ZDE

Třída Koťátka je běžná třída určená pro děti od 2-6 let. Nachází se v patře nad ředitelnou. Navštěvuje ji 15 děti (10 děvčat a 5chlapců). Třída je nově zrekonstruovaná (r. 2014), prostorná a útulná. Je rozdělena na dvě části. Část pracovní se stolečky, která slouží především ke stolování, dále k výtvarným a pracovním činnostem. Druhá část třídy je hrací, která je pokryta kobercem. Zde si děti volně hrají, probíhá zde ranní komunikativní kruh, řízená činnost a po obědě zde děti odpočívají na lehátkách. Děti mají k dispozici dostatek hraček, stavebnic a skládaček vhodných pro jejich věk. Ke třídě patří nově zrekonstruovaná koupelna (v r. 2014) s několika umyvadly, záchody a sprchovým koutem. Dále máme k dispozici šatnu a nástěnky slouží k informování rodičů. Práce dětí jsou vystavovány na chodbě poblíž vchodových dveří do třídy.

TVP vychází ze Školního vzdělávacího programu na školní rok 2017/2012 s názvem „ Krok za krokem“, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Celý školní rok budeme prožívat společně se zatoulaným klubíčkem. Klubíčko se každý měsíc zatoulá do tematického bloku a bude nám napomáhat při výuce jednotlivých témat. Klubíčko máme vyrobeno jako maskota třídy a bude převážně využíván jako motivační prvek při výuce. Děti si s ním mohou hrát.

Třídní tématická písnička:

1. Hrálo si koťátko na trávníčku,

sahalo pacičkou po sluníčku.

Sluníčko upletlo zlatý pásek,

chytilo koťátko za ocásek

2. Dnes už tě nepustím malý smíšku,

zlato ti nasypu do kožíšku.

Že už mě nepustíš, moje tlapky,

uvidíš, skrývají ostré drápky.

Cíle:

  • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
  • Rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti
  • Rozvoj a užívání všech smyslů
  • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
  • Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
  • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
  • Rozvoj pohybových schopností a dovedností

 

TVP vychází ze Školního vzdělávacího programu, zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Vytisknout E-mail

ADRESA

Mateřská škola Dobrá, Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51
Ředitelka MŠ – Bc. Jana Maďová
tel. 558 641 006
email: msdobra@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRÁ

logo