Mateřská škola Dobrá,Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51

Ředitelka MŠ – Bc. Jana Maďová
zástupkyně ředitelky MŠ - Eva Kavková

558 641 006 - Ředitelka Bc. Jana Maďová
558 641 006 - Vedoucí školní jídelny Jana Chromcová
558 641 006 – třídy Sluníčko, Delfínci , Broučci a Včelky, Koťátka
734 233 862 - třída Motýlci

ADRESA

Mateřská škola Dobrá, Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51
Ředitelka MŠ – Bc. Jana Maďová
tel. 558 641 006
email: msdobra@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRÁ

logo