Třída Broučci

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY BROUČCI

'
Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Drahomíra Dvořáčková
Mgr. Leona Polášková

Třídu Broučků navštěvuje v letošním školním roce 28 dětí,

17 děvčat a 11 chlapců. Třída dětí je věkově heterogenní, jsou zde děti od 2 do 6 let.

V letošním školním roce máme ve třídě Broučci 7 předškoláků.

Naše třída vychází ve své každodenní činnosti ze školního vzdělávacího programu, který dále konkretizujeme a rozpracováváme v našem třídním vzdělávacím programu letos pod názvem: „LETEM SVĚTEM S PÍSNIČKOU.“

Budeme s dětmi poznávat okolní svět tentokrát pomocí písniček ze stejnojmenného CD. Děti budou moci samy rozhodovat o tom, jakou zemi společně navštívíme, budeme ji hledat na mapě i na glóbusu, každou zemi doprovodí také písnička o ní.

Společně se budeme snažit vytvořit ze všech dětí kolektiv, který se vzájemně respektuje, starší děti pomáhají těm mladším. V této naší snaze nám budou letos pomáhat „kouzelná slovíčka, která otvírají srdíčka.“

Opět pokračujeme v našich vzdělávacích centrech, budeme se snažit obohatit tato centra o nové hračky, předměty a podněty i s pomocí a za spolupráce s rodiči.

Každodenně se věnujeme dětem předškolního věku, u kterých rozvíjíme slovní zásobu, motoriku, grafomotoriku jako přípravu na psaní v ZŠ, posilujeme logické myšlení a samostatnost dětí, děti plní úkoly ve svých pracovních sešitech.

Snažíme se vytvořit z každého dítěte osobnost, která je sebevědomá, vstřícná, komunikativní, připravená na další vzdělávání v ZŠ.

Vytisknout E-mail

ADRESA

Mateřská škola Dobrá, Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51
Ředitelka MŠ – Bc. Jana Maďová
tel. 558 641 006
email: msdobra@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRÁ

logo